June 15-17: Folkemødet - the Democracy Festival of Denmark on the idyllic island of Bornholm

Five debates regarding New European Bauhaus and Desire. With our partners Confederation of Danish Industry (DI), The Royal Danish Academy and DAC - Danish Architecture Center.

Meet Desire / New European Bauhaus at the Democracy Festival of Denmark - at five debates (Danish) arranged by our partners Confederation of Danish Industry (DI), The Royal Danish Academy and DAC - Danish Architecture Center.

June 15, 2023 - 15:00-16:00 - MorgenDAC at BL’s Dome: What is the Future of the Single-Family Home?

Today, the single-family home is the most popular housing form in Denmark; almost 50 percent of the Danish population live like this. But the housing form does not fit well with the sustainable transition, we are all facing. Can the Danish housing dream be transformed into something more sustainable? Meet us at this talk, where we will take a closer look at the Danish housing dream.


June 15, 2023 - 16:45-17:30 - DI Hjørnet (F34): The coolest cities of the future with New European Bauhaus - (DK) Fremtidens fedeste byer med New European Bauhaus, DI - https://folkemoedet.dk/events/...

Ane Cortzen stiller skarpt på fremtidens byggeri, som er grønnere, smukkere og mere inkluderende.

Med ’New European Bauhaus’ har EU-Kommissionen kickstartet en kulturel bevægelse, der skal gøre fremtidens byer både grønnere, smukkere og skabe flere inkluderende rum for borgere. Målet er at opnå klimaneutralitet, øge biodiversiteten markant og gøre det mere attraktivt at bo i byerne. Det kræver både tekniske løsninger, nye processer og ikke mindst en adfærdsændring hos os alle. Løsningerne skal udvikles over de kommende år i tæt samspil mellem arkitekter, kunstnere, designere, ingeniører, studerende og borgere i en række forskellige lande.

Vær med, når Ane Cortzen inviterer forskellige aktører på scenen til en snak om New European Bauhaus, og hvordan man helt konkret kan skabe transformationen af fremtidens byggede miljøer. Du kan møde forretningsudvikler Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen, som er langt i forretningsudvikling af bæredygtigt samfund, arkitekt og stifter af Lendager Group Anders Lendager, som arbejder på cirkulære og æstetiske svar på udfordringen og CEO Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond, som gennem en årrække har haft fokus på det bæredygtige byggeri og cirkulær produktion.

Mød:

• Forretningsudvikler, Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

• Arkitekt og stifter af Lendager Group Anders Lendager

• CEO, Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond

• Moderator, Ane Cortzen

June 16 2023 - 15:00 - 16:00 - H2 - Nature Base - Biodiversity in construction - Biodiversitet i byggeriet, The Royal Danish Academy -  https://folkemoedet.dk/events/...

Det bæredygtige byggeri har vi talt om længe – hvad med det biodiverse byggeri? Byggeriet har et medansvar for, at arter uddør i galoperende fart. Samtidig er der ingen tegn på, at vi stopper med at bygge, når vi ser ind i fremtidens urbanisering og befolkningstilvækst.

• Findes biodiversitet kun mellem bygningerne eller er det muligt at integrere det i det byggede?

• Hvordan bygger vi i pagt med og for naturen?

• Og kan man overhovedet skabe byggeri for alle arter – mennesket såvel som dyrelivet?

• Eller er det i byplanlægningen, at biodiversiteten skal indtænkes - hvad siger forskerne?

• Kan biodiversitet blive en ny værdi for et byggeri – og er det den nye investeringsmulighed at sikre arter ikke uddør - hvad siger investorerne?

• Hvad forventer forbrugerne?

June 16, 2023 - 17:30 - 19:30 - Den Sociale Scene: Can You Be too Smart to Become a Craftsman? DAC

Craftsmen are indispensable. They build our houses, construct our bridges, and create our highways. And yet, many craftsmen are met with prejudice, the field is considered low prestige, and there are not enough appliers for vocational education. Join us, as we debate these tendencies and discuss whether we will have enough craftsmen in the future.

June 17, 2023 - 12:00-13:00・BL's Dome (C18) - How can the New European Bauhaus shape our cities? - Hvordan skal New European Bauhaus forme vores byer? DI  - https://folkemoedet.dk/events/...

Med afsæt i den historiske Bauhaus-tradition har EU lanceret New European Bauhaus.

Gennem ændrede arbejdsmetoder, samarbejde på tværs af forskellige fag- og kunstdiscipliner og i stræben efter nye løsninger, fik man dengang etableret det, der blev startskuddet til en ny europæisk bevægelse, som spredte sig over hele Europa. Det er ligeledes afsættet med New European Bauhaus, hvor fokus er på udviklingen og bruge nye materialer, nye samarbejder, og måden vi skaber fremtidens byggede miljøer. Styrende for New European Bauhaus er tre centrale værdier: inklusion, bæredygtighed og æstetik.

I en samtale vil Ane Cortzen som vært diskutere, hvordan vi skaber en transformation af fremtidens byggede miljøer. I den varme stol får hun Eva Ravnborg fra Henning Larsen og Noel Wibrand Justesen fra Dorthe Mandrup, som vil sætte de arkitektoniske svar på udfordringen til debat.

Mød:

• Ane Cortzen, TV-vært og selvstændig, Danmarks Radio

• Eva Ravnborg, Country Market Director, Denmark, Partner Henning Larsen

• Noel Wibrand Justesen, Partner & Senior Architect, Dorthe Mandrup